Koloniewoning off-grid  

Dromen - Durven - Doen

Informatiebord bij de woning

Voor de toeristen die onze kolonie bezoeken zit de aantrekkingskracht in de mooie authentieke elementen van onze omgeving. De nieuwe koloniewoningen zijn niet dé publiekstrekkers.

De nieuwe kolonisten Anika Breukelaar en Wanda Torrenga hebben, met oud-directeur van de Maatschappij van Weldadigheid Jan Mensink, het plan opgevat om deze nieuwe koloniewoningen te verbinden aan de geschiedenis die onze kolonie verteld.

De bewoners van de nieuwe koloniewoningen weten het al: ze staan (veelal) op de locaties waar door de eeuwen heen de oorspronkelijke woningen verloren gingen. Om dat verhaal kracht bij te zetten zullen er bij (een aantal) koloniewoningen informatieborden komen. De vormgeving van deze borden sluit aan bij de reeds aanwezige informatieborden.

Het eerste bord, met als titel “Water” staat bij onze woning aan de Hooiweg in Frederiksoord.

Informatiebord - Toen en Nu - Water